generic price viagra cialis us cialis erection generic viagra us discount viagra uk generic propecia online prescription viagra cost buy cialis

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

28.08.2015
<<< Augusts 2015 >>>
P O T C Pk S Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Some pic 1
     «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai.
     Biedrība vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas. Biedrība darbojas Latvijas Ziemeļkurzemes Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas pagastu, Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagastu, Talsu novada Lubes, Īves un Valdgales pagastu teritorijās.

Aktualitātes

Puzes pagasta zemnieku saimniecība "Būdnieki" piedāvā pārdošanai divus gaisa kondicionētājus MS-GE60VB, ražotājs "Mitsubishi Electric", ar dzesēšanas jaudu 6,5 kW. Vadāms ar pulti. Zemākā iespējamā temperatūra +16 grādi. Pārdošanas cena vienam komlpektam 1000,00 EUR (bez PVN).

Abas iekārtas saimniecībai tika piegādātas un uzstādītas neatbilstošas pieteiktā Leader projekta prasībām un neizmantojamas saimniecībā paredzētam mērķim.
Diemžēl piegādātājs šīs saimniecības vajadzībām neatbilstošās iekārtas atstāja, neveicot to apmaiņu pret prasībām atbilstošām.
Abas gaisa kondicionēšanas iekārtas ir jaunas, praktiski nelietotas (veikta tikai testa pārbaude).

Iespējams, ka kādam ir nepieciešamas tieši šādas gaisa kondicionēšanas iekārtas.
Kontakttelefons: 26424159  Sanita Rozenberga

Palīdzēsim savējiem!
Biedru kopsapulce 16.03.2015
2015.gada 19.martā plkst. 9:00
Puzes pagasta Blāzmā, Puzes attīstības veicināšanas biedrības "Niedre" telpās

Darba kārtība:
1. Atskaite par biedrības darbu 2014.gadā
2. Valdes sastāva apstiprināšana
3. 2015.gada revidenta apstiprināšana
4. Biedrības 2015.gada darbības plāns
Valdes sēde 05.11.2014
Dundagā, 2014.gada 5.novembrī plkst.13:00

Darba kārtībā:
1. ELFLA IX kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Valdes sēde 01.08.2014
Dundagā, 2014.gada 1.augustā plkst. 17.00

Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām ELFLA vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā
2. Par nākamā perioda VRG teritoriju noteikšanas kritērijiem
3. Jaunu biedru uzņemšana
Valdes sēde 09.06.2014
2014. gada 10.jūnijā 16.00 Dundagā valdes sēde

Darba kārtība:
EZF VI kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Valdes sēde 11.05.2014
2014.gada 15.maijā 9.00 Dundagā valdes sēde.

Darba kārtība:
ELFLA VII kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana
Kopsapulce 17.03.2014
2014.gada 14.martā plkst. 9.00 Dundagas pils salonā

Darba kārtībā:
1. Atskaite par biedrības darbu 2013.gadā
2. Valdes sastāva un valdes priekšsēdētāja apstiprināšana
3. 2014.gada revidenta apstiprināšana
4. Nākamā ES plānošanas perioda aktivitātes
5. Biedrības 2014.gada darbības plāns
Valdes sēde 02.02.2014
2014. gada 4.februārī

Darba kārtībā:
 1. ELFLA VII kārtas projektu vērtēšanas komisijas protokola apstiprināšana.
 2. Par izmaiņām ELFLA vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā.
 3. Jaunu biedru uzņemšana.
 
Valdes sēde 07.12.2013
2013.gada 13.decembrī plkst.10.00.
Valdes sēde 06.11.2013
2013.gada 29.oktobrī  plkst. 17.00
 
Darba kārtībā:
 1. Par ELFLA administrēšanas izdevumu grozījumu apstiprināšanu
 2. Par izmaiņām ELFLA rīcības plānā, pieejamās brīvās naudas novirzīšana 2.1 rīcībai
 3. Par izmaiņām ELFLA rīcības plānā, par atsauktā projekta publiskā finansējuma un visa finansējuma, kas atbrīvosies turpmāk, pārcelšanu uz 2.1 rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā pieejamais atbalsta apmērs
Biedrības "Latvijas Lauku forums" Kompetenču centrs ir pabeidzis pētījumu "Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai."

Pētījums pieejams mājas lapas sadaļā: PUBLIKĀCIJAS

Paldies pētījuma veicējiem un apkopotājiem: Anitai Seļickai, Ārim Ādleram, Ingai Belousai un Valdim Kudiņam
2015.gada 19.martā Puzes attīstības veicināšanas biedrības "Niedre" telpās notika seminārs, kurā tās dalībnieki iepazinās ar mūsu valtī noteikto pakalpojuma nodrošinājumu iedzīvotājiem atkarībā no tā kāda līmeņa attīstības centrā tie dzīvo. Semināra dalībniekiem bija iespēja ieskatīties tikko tapušā  pētījuma diagrammās  par iedzivotāju demogrāfijas dinamiku un nākotnes izglītības iestāžu paredzamo izvietojumu.
2015.gada 20.martā 18 Ziemēlkurzemes partnerības teritorijas pārstāvji iepazinās ar Lielupes partnerības mājražotāju sasniegumiem, degustēt viņu produkciju un priecāties par mājražotāju kooperācijas panākumiem - kopīgiem tirdziņiem un veikalu Jelgavas centrā.
2015.gada 13.martā 10:00 Dundagas pils mazā zālē

Darba kārtība:
Ievadam - īsumā par vietējām tradīcijām un kultūru
Iztirzājumam - par kopsaucējiem un savu identitāti
Nobeigumam - sadarbības apliecinājumi nākotnei

Uz semināru aicināti Ziemeļkurzemes novadu interesenti, kuri vēlas iesaistīties diskusijā par savu identitāti un tās izmantošanu attīstības procesu veicināšanai.

Moderators:
Āris Ādlers - Latvijas Lauku foruma padomes loceklis, Latvijas Zaļās kustības valdes loceklis
2015.gada 12.martā 16:00 Ances pagasta Kultūras nama mazā zāle

Darba kārtība:
- Kur meklēt perspektīvas nozares reģioniem 21.gadsimtā
- Attālinātais darbs - kāpēc tas ir izdevīgi?
- Jaunas darba vietas vietējā pagastā - moderēta diskusija

Semināra lektori:
Alise Vītola - Pārresoru koordinācijas centra konsultante, Rīgas Tehniskās universitātes pētniece, reģionālās attīstības eksperte
Jānis Kauliņš - Dr.geogr., Latvijas Universitātes pētnieks, teritorijas attīstības plānotājs, attālinātā darba praktiķis

Moderators:
Āris Ādlers - Latvijas Lauku foruma padomes loceklis, Latvijas Zaļās kustības valdes loceklis
27.februārī
Lauku forums kopā ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju un Armandu Muižnieku diskusijās ar Ventspils, Dundagas un Talsu novadu tūrisma nozarē strādājošajiem un pašvaldībām, Mazirbes Līvu namā pārrunāja iespējamās Ziemeļkurzemes teritorijas tūrisma attīstības tendences.
19.februārī
 Lauku forums kopā ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju un biedrību Next rīkoja semināru jauniešiem par vietējās attīstības jautājumiem, kurā ziņojumu sniedza arī Eiropas gada Attīstībai jauniešu vēstniece Paula.
Janvāra pēdējā nedēļā VRG "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" pagastos notika 10 fokusgrupas. Tajās iepazinās ar katra pagasta ieguvumiem aizvadītajā stratēģijas periodā, tika diskutēts par aktuālo nākamajā periodā un kādas zināšanas un pieredzi vēl ir nepieciešams apgūt.
Paldies visu pagastu aktīvajiem fokusgrupu dalībniekiem un prasmīgajām, nenogrustošajām pētniecēm Ingai un Anitai.

27.janvāra diskusijas Kolkā.
2015. gada 27.februārī 14:00- 16:30 Mazirbē (Līvu namā, 2. stāva izstāžu zālē)

Semināra dalībniekiem būs iespēja paplašināt zināšanas par tūrisma attīstības iespējām un alternatīvu daudzsektoru pieejas veidotu attīstības scenāriju.
Diskusijās identificēs rīcības, kas būtu veicamas vietējās attīstības stratēģijas ietvarā pēc 2015.gada, lai spēcinātu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorijas pagastu (Ventspils novada - Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles un Usmas, Dundagas novada - Dundagas un Kolkas, Talsu novada - Īves, Lubes un Valdgales) dzīves kvalitāti un tūrisma attīstību.
Apzināt kopīgās un atšķirīgās iezīmes un sadarbības iespējas Ventspils, Dundagas un Talsu novadu pagastu tūrisma attīstības veidošanā.

Semināra mērķa auditorija:
Ventspils, Dundagas un Talsu novada tūrisma infrastruktūras objetu apsaimniekotāji, TIC darbinieki, pašvaldību, t.sk. skolu un kultūras namu pārstāvji, vietējie uzņēmēji, vietējo pilsonisko organizāciju pārstāvji (NVO)

Semināra lektors: Armands Muižnieks, biznes augstskola "Turība" lektors

Semināra moderators:  Valdis Kudiņš- Latvijas Lauku foruma Kompetenču centra vadītājs

19.februārī plkst.16.00

Dundagas un apkaimes pagastu jauniešus

Aicinām uz diskusiju Dundagas pils salonā

2015. gada 20.februārī 10:00- 13:00 Ugālē (Ugāles pārvalde, 2. Stāva zāle)

Semināra uzdevums:

Semināra uzdevums ir palielināt semināra dalībnieku zināšanas par kopienu ekonomiku un tās veidojošiem elementiem kā arī vienoties par kopīgu rīcību Ventspils, Dundagas un Talsu novada vietējo pagastu ekonomikas stiprināšanai. Semināra noslēgumā notiks diskusija par to, kāda tipa projekti, kuru nolūks ir stitpināt Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorijas pagastu ekonomiku, būtu īstenojami vitējās attīstības stratēģijas ietvarā pēc 2015. gada. 

Semināra mērķa auditorija:
Ventspils, Dundagas un Talsu novada pagasta pārvalžu pārstāvji, vietējie uzņēmēji, vietējo pilsonisko organizāciju pārstāvji (NVO)

Semināra lektors un moderators:
Āris Ādlers- Latvijas Zaļās kustības valdes loceklis (Semināru par vietējās ekonomikas plānošanu moderators un rokasgrāmatas „Enerģētikas loma vietējā ekonomikā: sabiedrības virzītu enerģētikas projektu pieeja” līdzautors.

Semināra saturiskais konteksts:
Mūsdienu globālajā ekonomikā, kur par attīstības pamatu tiek izmantota konkurētspējas uzlabošana, resursu koncentrācija, reģioni, īpaši lauku teritorijas kļūst par vietām, kur šīs tendences izjūt visskaudrāk - tiek zaudēts kapitāls, resursi un citi ekonomikas veselības svarīgi aspekti. Šo procesu rezultātā, cilvēki no vietējām kopienām dodas dzīvot uz lielākām apdzīvotākām vietām kā rezultātā samazina ne tikai skaitlisko iedzīvotāju skaitu, bet arī sociālo kapitālu uz kā pamata varētu veidot spēcīgas vietējās ekonomikas. 
Viena no mūsdienu kopienas un sabiedrības vajadzībām, kurai, turklāt tiek tērēta lielākā daļa resursu ir enerģētika. Vajadzība pēc siltuma, silta ēdiena un ūdens mūsdienās ir pamatvajadzība, kuru valsts, pašvaldība, kopiena un indivīds ir spiests sev nodrošināt un tam arī meklēt nepieciešamos resursus. Efektīvas saimniekošanas gadījumā tiek apzināti kopienai pieejamie enerģijas resursi, un tie tiek izmantoti maksimāli efektīvi sabiedrības labā. Īpaši efektīvi saimniekojot resursi ir vietējā mērogā iegūti, ja tos iegādājas un no šiem resursiem tiek ražota enerģija, tad ieguvēji ir ne tikai vietējie resursu ražotāji, enerģija ražotāji, bet arī pašvaldība, kopiena un patērētāji kopumā, jo naudas un resursu aprites cikls arī notiek vietējā līmenī. Tādēļ būtiski ir šo potenciālu apzināties un sapratīgi plānot, tādejādi maksimāli efektīvi apsaimniekojot savu teritoriju, samazinot enerģijas cenas patērētājam un arī nodrošināt vietējo uzņēmējdarbību jeb citiem vārdiem sakot – veicināt vietējās ekonomikas izaugsmi

Kontakti:
Gunta Abaja- 29172814

Pētījumam «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana» plānoti semināri, uz kuriem aicināti visi kas ir ieinteresēti sava pagasta attīstībā un gatavi paši mācīties, diskutēt un praktiski darboties un sadarboties.

Dat. Laiks Vieta Pasākuma nosaukums* Pamata mērķa grupa**
19. feb 16:00 Dundaga Jauniešu līdzdalība un aktīvas rīcības iespējas  vietējā sabiedrībā Jaunieši
20.feb 10:00 Ugāle Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai Pagasta pārvalžu vadītāji, uzņēmēji u.c.
27. feb 14:00 Mazirbe Tūrisma aktīvās sezonas paildzināšana un daudzveidīga tūrisma infrastruktūras izmantošana Jaunieši, tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji, izglītības iestādes, mājražotāji, NVO
12.mar 16:00 Ance Jaunu darba vietu radīšana pagastos mūsdienu sociālekonomiskajā un demogrāfiskajā situācijā Jaunieši un uzņēmējdarbības konsultanti
13.mar 10:00 Dundaga Vietējie produkti, pakalpojumi, identitāte un mārketings dzīves kvalitātes uzlabošanai vietējā kopienā Pagastu pārvaldes, NVO,
19. marts 10:00 Puze Pakalpojumu pieejamība un infrastruktūras efektīva izmantošana pagastu sadarbībā dzīves kvalitātes uzlabošanai Dažādas mērķa grupas – daudzveidīgs sastāvs

*Horizontālās tēmas visos semināros – jaunieši, sabiedrības aktivizēšana un līdzdalība, mūžizglītība
** Būtu labi, ja visās tēmās, līdztekus tematiskajai mērķa grupai,  būtu pārstāvēti jaunieši, NVO, uzņēmēji, mājražotāji, citi aktīvisti
Biedrība “Latvijas Lauku Forums” ES ELFLA finansētā projektā uzsāk vietējās rīcības grupas teritorijas pētījumu: “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana”.

No 26.janvāra līdz 30.janvārim plānotas diskusijas ar vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošo pagastu iedzīvotājiem – ieinteresētiem sava pagasta uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu attīstībā un aktīviem Leader projektu īstenotājiem.

Plānoto diskusiju laiki un norises vietas:
26.janvārī 17.00 Usmas pagasta bibliotēka
27.janvārī 10.00 Ugāles pagasta pārvaldes zāle
  17.00 Valdgales pagasta Tautas nams
28.janvārī 10.00 Tārgales pagasta pārvaldes zāle
  14.00 Popes kultūras nams
  18.00 Puzes pagasta biedrības “Niedre” telpas
29.janvāris 10.00 Dundagas pils salons
  17.00 Kolkas pagasta Tautas nams
30.janvāris 10.00 Ances pagasta Kultūras nama mazā zāle
  14.00 Tiņģeres pils mazā zāle (Īves un Lubes pagasti)
 
Tiņģeres pilī  2014.gada 12.decembrī

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aicina lauku iedzīvotājus un mazos uzņēmējus 2014.gada 12. decembrī plkst.12.00 Tiņģeres pilī uz semināru “Vietējo uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība”, kurā sniegsim informāciju par ES sniegto atbalstu mazajiem uzņēmējiem vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā, gūto pieredzi projektu īstenošanā un redzētām ierosmēm citās Latvijas VRG teritorijās un Austrijas Vulkānzemē.
30. un 31.janvārī Salacgrīvas novadā.
Latvijas Lauku Forums aicina uz semināru Vietējās rīcības grupas aktīvistus, lai kopīgi diskutētu par:
- LEADER pieejas pienesumu Latvijas laukiem.
- Kā izdevies attīstīt sadarbību vietējās rīcības grupas, to darbības teritorijās un starp tām?
- nodrošināt projektu rezultātu dzīvotspēju LEADER pieejas kontekstā?
- Kā vietējās attīstības stratēģijas ir sekmējušas uzņēmējdarbības attīstību Latvijas laukos?
- Kādas izmaiņas Latvijas laukos ir radījusi LEADER pieeja?
Biedru kapacitātes stiprināšana - atslēga efektīvai politikas plānošanai un ieviešanai.
26.novembrī Ikšķilē notiks informatīvs seminārs vietējām rīcības grupām par aktuāliem jautājumiem un sagatavošanos nākamajam plānošanas periodam.
Zemkopības ministrija un SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»  Zivsaimniecības sadarbības tīkls rīko Rojas kultūras centrā konferenci 2013.gada 29.novembrī.
Pētījums:
Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai
Projekta Nr.09-00-L43100-000028
Pasūtītājs: Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"
Reģistrācijas Nr. 40008106375
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270
Kontaktpersona: Gunta Abaja
E-pasts: zba@dundaga.lv
Telefonns: 29172814

Cenu aptaujas dokumentu skatīt mājas lapas sadaļā: PUBLIKĀCIJAS/Iepirkumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 27.novembris plkst. 17.00
ELFLA 9.projektu konkursa kārtā iesniegti 8 projekti par kopējo summu 40 525,82 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums no ES 32 823,95 EUR.
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina projektu konkursa IX kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2.1. Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,
pieejamais finansējums – 8 016,15 EUR
Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.
Risinājuma iespējas: Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Aktivitātē tiek dots atbalsts - atpūtas vietu izveidei un labiekārtošanai, vides sakoptības nodrošināšanai - bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un, kapsētu labiekārtošana.
Sabiedrības iniciatīvas centru izveide un labiekārtošana - rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde pasākumu nodrošināšanai.
Aktivitātē tiek dots atbalsts vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanai un atjaunošanai. Novadnieku ekspozīciju izveidei, publisko kolekciju eksponēšanai, popularizēšanai.
Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.
Projektu pieņemšana notiks no 2014.gada 10.septembra līdz 2014.gada 10.oktobrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no 9:00 līdz 16:00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, vai mob.tel. 29172814 koordinatore Gunta Abaja, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv  
Lauku atbalsta dienests mājas lapā - www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja iesniegt projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv

Projektu vērtēšanas kritēriji

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem, visām rīcībām kopējiem kritērijiem un katrai rīcībai specifiskiem kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
 
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 
Vispārējie vērtēšanas kritēriji
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 
Katrai rīcībai tiks vērtēti sekojoši specifiskie kritēriji, vērtējumam izmantojot 2 ballu sistēmu, kur 0 = „neatbilst”, 0,5  = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”:
 
Specifiskie kritēriji rīcībai: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik sabiedriskie objekti un/vai pakalpojumi tiks sakopti/atjaunoti? Cik sociālās grupas tiks iesaistīti sabiedriskā aktivitātē? Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi vai noteiktā laika posmā varēs izmantot jaunizveidoto vai labiekārtoto sabiedrisko objektu un/vai pakalpojumu? 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai iecerētās sabiedriskās aktivitātes un/vai pakalpojums sekmēs to pārmantojamību vai pieejamību nākamajām paaudzēm? Vai iedzīvotājiem tiks radīta vēlme vairāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Vai sakoptie/atjaunotās sabiedriskās aktivitātes un/ vai pakalpojums tiks atbilstoši uzturēti un izmantoti paredzētajam mērķim? Vai aprakstīta tālāko aktivitāšu attīstības iecere? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
EZF 6.projektu konkursa kārtā uz izsludināto finansējumu rīcībā "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" ar kopējo summu 5 583,56 EUR pieteicās divi pretendenti ar kopējo publisko finansējumu 5 655,85 EUR.
ELFLA 8.projektu konkursu kārtā uz izsludināto finansējumu Lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei ir pieteikti 6 projekti ar kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu 18 862,14 EUR.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VI. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai». (piešķirtais publiskais finansējums ir 5583,56 EUR)
1. Aktivitātē: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība
1.1. Rīcība: Ciematu atjaunošana un attīstība
Mērķis: Veicināt infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.
Risinājuma iespējas: Aktivitātē tiek atbalstīta pašvaldības ceļu seguma, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās.
Kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamības un labiekārtošanas nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana. Tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojuma eksponēšana. Pludmales pieejamība un labiekārtošana. Vietējo tirgus vietu teritoriju labiekārtošana.
Virszemes ūdeņu atklāto novadgrāvju, dīķu izveidošana, rekonstruēšana un tīrīšana, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.
Projektu pretendenti - sabiedriskās organizācijas un uzņēmēji. Pieejamais finansējums ir 5583,56 EUR.
Projektu iesniegumus pieņems no 2014. gada 16. aprīļa līdz 2014. gada 16. maijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā vai biedrības interneta vietnē www.ziemelkurzeme.lv vai zvanīt pa tālruni 29172814 EZF administratīvajai vadītājai Guntai Abajai vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.
Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.
 

Projektu vērtēšanas kritēriji:

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem un kvalitātes kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 

Vispārējie vērtēšanas kritēriji:

 
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 

Projektu kvalitātes kritēriji:

 
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi vai noteiktā laika posmā varēs izmantot jaunizveidoto vai labiekārtoto sabiedrisko pakalpojumu, infrastruktūru? 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai sabiedriskā pakalpojuma, infrastruktūras izveidošana/ labiekārtošana sekmēs iedzīvotāju vēlmi to izmantot? Vides sakoptības uzlabošanās pakāpe. 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Vai izveidotais/pilnveidotais sabiedriskais pakalpojums tiks atbilstoši uzturēts un izmantots paredzētajam mērķim? Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
7. Projekta iesniedzēja juridiskais statuss Projekta iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija vai uzņēmējs 2
    KOPĀ (max) 14
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VIII  kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs 13 435,63 EUR)
3. aktivitātē:
            Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir 13 435,63 EUR.
 
Projektus pieņems no 2014. gada 25. marta  līdz 2014. gada 25. aprīlim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv  vai pa tālruni 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv, vai zvanot pa tālruni 29172814  koordinatorei Guntai Abajai,  vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv
Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.
 
 

Projektu vērtēšanas kritēriji:

 
Projektu atbilstību stratēģijai paredzēts noteikt pēc vispārējiem, visām rīcībām kopējiem kritērijiem un katrai rīcībai specifiskiem kritērijiem.
Minimālais projekta pieteikuma vērtēšanas punktu skaits ir 20 punkti (summējot vispārējos un specifiskos kritērijus).
 
Atbilstoši katram vispārējam vērtēšanas kritērijam, tiks piešķirts punkti no 0 līdz 2 (0= “ļoti vāji”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).
Papildus iegūstamajiem punktiem vērtējums ir no 0-2, kur 0 = „nē”, 2 = „jā”.
 
 
Vispārējie vērtēšanas kritēriji                                                                   6.tabula
Nr. p.k. Kritērijs Maks. punktu skaits
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas 2
2. Projekta iesniegumā plānotais pasākums ir novatorisks, pirmreizīgs konkrētajā teritorijā 2
3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz vietējo iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu 2
4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji 2
5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
6. Projektā plānotās aktivitātes atbilst:
Lauku fonda MK 04.10.2011. Nr.764 minētām aktivitātēm vai
Zivju fonda MK 27.01.2009. Nr.78 minētām aktivitātēm
2
7. Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2
8. Projektā paredzēta jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
  Papildus iegūstami punkti  
9. Atbalstīto projektu skaits teritorijā (pagastā) pēc formulas: 1+1/atbalstīto projektu skaitu projekta īstenošanas pagastā iepriekšējās kārtās 2
10. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 2
  Maksimālais kopējais punktu skaits 20
 
Kvalitātes kritēriji
 
Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde                                       9.tabula
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi, vai noteiktā laika posmā varēs izmantot saražotos un pirmapstrādē iegūtos lauksaimniecības produktus. 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai saražotie un pirmapstrādē iegūtie lauksaimniecības produkti sekmēs iedzīvotāju vēlmi tos iegādāties? Saražotās produkcijas pieejamība potenciālajiem pircējiem? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Plānotās finanšu informācijas un aprēķinu kvalitāte un ticamība. Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos 10.tabula
Nr. Kritērijs Vērtēšanai Max
1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums Cik liels iedzīvotāju skaits vienlaicīgi, vai noteiktā laika posmā varēs izmantot pārstrādātos lauksaimniecības produktus. 2
2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums Vai pārstrādātie lauksaimniecības produkti sekmēs iedzīvotāju vēlmi tos iegādāties? Saražotās produkcijas pieejamība potenciālajiem pircējiem? 2
3. Sasniegumu novērtējums pret mērķi Vai īstenojot projektu tiks sasniegts uzstādītais mērķis? 2
4. Sasniegumu novērtējums pret uzdevumiem Vai īstenojot projektu tiks izpildīti visi noteiktie uzdevumi? 2
5. Projekta dzīvotspējas novērtējums Plānotās finanšu informācijas un aprēķinu kvalitāte un ticamība. Vai aprakstīta tālākā attīstības gaita? 2
6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums Vai ir skaidrs un reāls projekta aktivitāšu un laika grafiks? Vai rezultāts būs praktisks un pārbaudāms? Vai projekta īstenotāja kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša projekta specifikai? 2
    KOPĀ (max) 12
 
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek piemēroti īpašie kritēriji:
 1. Papildus punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
 2. Papildus punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VII  kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs Ls 11 432,40)
 3. aktivitātē:
            Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
        iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.
Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.
Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 11 432,40.
 
Projektus pieņems no 2013. gada 9. decembra  līdz 2014. gada 9. janvārim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv  vai pa tālruņiem 28646518, 26194609 vai 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.ziemelkurzeme.lv, vai zvanot pa tālruni 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai 26194609, 29172814,  vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv  
Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.
           

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam «Vietējās attīstības stratēģija» ieviešanai.

Projektus pieņems no 2013. gada 22. oktobra līdz 22. novembrim biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba vai pa telefonu 26194609 vai 28646518.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš piesakoties no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta vietnē www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt pa tālruni 26194609 EZF administratīvajai vadītājai Mārai Zadiņai, vai — 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienests interneta vietnē www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu e-pastā: lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanai» šādām aktivitātēm un rīcībām.
Piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 23 920,31.

 

CMS v.1.9.2 © RixtelLab 2014 - 2015

Izgatavoja Rixtel Lab.