Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

29.01.2023
<<< Janvāris 2023 >>>
P O T C Pk S Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526 27 2829
3031
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2023.gada 16.februāra līdz 2023.gada 16.martam
Sludinājuma kopsumma: 154 272,17 EUR
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Dundagas, Īves, Lubes un Valdgales pagasti, Ventspils novada Ances, Piltenes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Ziru, Zlēku pagasti un Piltenes pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos
Apbalsta lielums  154 272,17 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
  1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū.
Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti nevar saņemt atbalstu ELFLA1 rīcībā, izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR,
100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte 70%
80% - kopprojektiem
 
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14. Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
 
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 
Kontaktpersonas konsultācijām:
  1. Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
  2. Ilze Šteine – tel. 28717810, zba@dundaga.lv
 
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore                  Gunta Abaja
Publicēts: 16.01.2023 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
EJZF 14.kārtas (23.10.2022. - 23.11.2022.)
Rīcībā EJZF1 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 40 000 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.04/4 4666.30 2333.14 17.50 Pozitīvs
2 2022/FL04/14/F043.02.04/2 49728.09 24864.03 16.17 Pozitīvs
3 2022/FL04/14/F043.02.04/3 40000.00 20000.00 12.00 Pozitīvs 
4 2022/FL04/14/F043.02.04/1 25296.69 12648.33 11.00 Pozitīvs Daļ.fin.
5 2022/FL04/14/F043.02.04/5 61600.00 30800.00 10.00 Negatīvs
 

EJZF 14.kārtas (23.10.2022. - 23.11.2022.)
Rīcībā EJZF2 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 40 000 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.05/1 44444.44 40000.00 16.67 Pozitīvs

Rīcībā EJZF3 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 248 247,76 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.06/1 196794.40 177114.96 15.51 Pozitīvs
2 2022/FL04/14/F043.02.06/2 57396.55 51656.89 15.00 Pozitīvs

Publicēts: 20.12.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
EJZF1 rīcībā "Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 90 645.50
Izsludinātā publiskā finansējuma summa: 40 000.00
     
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais finansējums Reģistrēts publiskais finansējums
2022/FL04/14/F043.02.04/1 25296.69 12648.33
2022/FL04/14/F043.02.04/2 49728.09 24864.03
2022/FL04/14/F043.02.04/3 40000.00 20000.00
2022/FL04/14/F043.02.04/4 4666.30 2333.14
2022/FL04/14/F043.02.04/5 61600.00 30800.00

EJZF2 rīcībā "Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 40 000.00 EUR
Izsludinātā publiskā finansējuma summa: 40 000.00 EUR
     
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais Reģistrēts publiskais
2022/FL04/14/F043.02.05/1 44444.44 40000.00

EJZF3 rīcībā "Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 228 771.85 EUR
Pieejamā publiskā finansējuma summa:  228 858.81 EUR
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais Reģistrēts publiskais
2022/FL04/14/F043.02.06/2 57396.55 51656.89
2022/FL04/14/F043.02.06/1 196794.40 177114.96
Publicēts: 24.11.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
Aicinām Popes un Tārgales aktīvos iedzīvotājus uz diskusiju par savas dzīves un darab vides sakārtotību un nākotnes vīziju.
Tiekamies Popes kultūras namā jau otrdien, 22.novembrī plkst. 15:00

Plānosim nākotni kopā!
Publicēts: 19.11.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
ELFLA 13.kārtā izsludinātā summa 216 250.49
Reģistrētā publiskā finansējuma summa 221 438.95
     
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais Reģistrēts publiskais
2022/AL17/13/A019.21.01/1 27700.00 19390.00
2022/AL17/13/A019.21.01/2 35926.00 25148.20
2022/AL17/13/A019.21.01/3 50000.00 35000.00
2022/AL17/13/A019.21.01/4 46083.55 32258.48
2022/AL17/13/A019.21.01/5 14756.92 10329.84
2022/AL17/13/A019.21.01/6 46604.96 32623.47
2022/AL17/13/A019.21.01/7 95269.95 66688.96
Publicēts: 08.11.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”, 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022.gada 23.oktobra līdz 2022.gada 23.novembrim
Sludinājuma kopsumma: 131 743,85 EUR
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: 2023.gada 30.septembris.
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.
 
Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana
Atbalsta apmērs 40 000  EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība
  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 80 000 EUR
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1.kategorijas būvniecību.
Maksimālā atbalsta intensitāte 50% - pamata; 30% - lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% - inovatīvam projektam, 80% - kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam
Papildus nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai teritorijas labiekārtošanu un būvniecību ar būves novietošanu, t.i pirmās kategorijas būvniecības projektus.
 
Rīcība EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.
Apbalsta apmērs  40 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietas upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm. Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi[1] uz dabas vērtībām.
Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 80 000 EUR
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1.kategorijas būvniecību.
Maksimālā atbalsta intensitāte 50%, 30% - lielam uzņēmumam, 80% - ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% - sabiedriskā labuma projektiem
Papildus nosacījumi Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai teritorijas labiekārtošanu un būvniecību ar būves novietošanu, t.i pirmās kategorijas būvniecības projektus.
   
Rīcība EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība.
Apbalsta apmērs  51 743,85 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldību teritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.
Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kā kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanas pasākums ir uzskatāms arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošanas un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 200 000 EUR
 
Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1.kategorijas būvniecību.
Maksimālā atbalsta intensitāte 50%, 80% - ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% - sabiedriskā labuma projektiem
 
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā telpās).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
 
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 
Kontaktperosnas:
  1. Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv
  2. Ilze Šteine – tel.28717810, zba@dundaga.lv
 
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore                              Gunta Abaja


[1] Antropogēnā slodze - Tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.
Publicēts: 21.09.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
Analīze, secinājumi un ieteikumi par pēdējo septiņu gadu laikā paveikto tagad lasāmi dokumentā “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam īstenošanas novērtējums” (turpmāk – Novērtējums).
Pēdējos septiņus gadus mēs, biedrība ZBA, darbojoties kā Lauku programmas LEADER iniciatīvas vietējā rīcības grupa teritorijā, kurā ietilpst visi Ventspils novada pagasti un Talsu novada teritorijas ziemeļu daļas pieci pagasti, savā darbībā esam vadījušies pēc sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA Stratēģija). Šajā dokumentā koncentrētā veidā salāgoti Ziemeļkurzemes iedzīvotāju izteiktās vajadzības ar valsts, pašvaldību un Eiropas Savienības iezīmētajiem attīstības virzieniem. Lai kopienu iedzīvotāju, tostarp mazo un vidējo uzņēmēju, kā arī pašvaldību infrastruktūras vajadzības realizētu, biedrība ZBA aizvadītajā periodā ir rīkojusi 27 projektu konkursus, kuros finansējumu ieguvuši un tikuši realizēti 132 projekti.
Stratēģijas Novērtējumā secināts, ka teritorijas uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un pašvaldības laikā no 2015. gada līdz 2020. gada beigām realizējušas LEADER projektus ar ES ELFLA un EJZF fondu finansējumu kopumā par 6,6 miljoniem eiro. Pēdējos divos gados (2021.,2022.g.), kas ir pārejas periods pirms jaunā 2023.-2027. gada plānošanas perioda, ZBA turpināja darbu pie SVVA stratēģijas mērķu realizēšanas, papildus izsludinot vēl piecas projektu konkursu kārtas.
Novērtējuma noslēgumā  atrodami 18 priekšlikumi nākamās SVVA stratēģijas sagatavošanā. Piemēram, izstrādāt kritērijus, kas nodrošinātu lielāku atbalstu sociālo uzņēmumu attīstībai ZBA teritorijā. Ieteikts īpašu vērību pievērst jauniešu iesaistei Stratēģijas plānošanā un realizēšanā, kā arī veicināt ciemu biedrību dibināšanu un turpināt iesaistīties starptautiskajos un starpteritoriālajos sadarbības projektos, kas attīsta tīklošanos, pieredzes apmaiņu un inovācijas.
LEADER projektu programma ES turpināsies arī nākamajā periodā, kurš sāksies jau visai drīz.

Ar novērtēšanas ziņojumu varat iepazīties mājās lapas sadaļā Publikācijas/ Pētījumi
Publicēts: 12.09.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
CMS v.2.0.0 © RixtelLab 2014 - 2023

Izgatavoja Rixtel Lab.