Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

29.01.2023
<<< Janvāris 2023 >>>
P O T C Pk S Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526 27 2829
3031
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2023.gada 16.februāra līdz 2023.gada 16.martam
Sludinājuma kopsumma: 154 272,17 EUR
Projektu darbības teritorija: Talsu novada Dundagas, Īves, Lubes un Valdgales pagasti, Ventspils novada Ances, Piltenes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Ziru, Zlēku pagasti un Piltenes pilsēta.
Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Rīcība ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos
Apbalsta lielums  154 272,17 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība
 1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
 4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū.
Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti nevar saņemt atbalstu ELFLA1 rīcībā, izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR,
100 000 EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Maksimālā atbalsta intensitāte 70%
80% - kopprojektiem
 
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14. Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
 
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 
Kontaktpersonas konsultācijām:
 1. Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
 2. Ilze Šteine – tel. 28717810, zba@dundaga.lv
 
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore                  Gunta Abaja
Publicēts: 16.01.2023 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
EJZF 14.kārtas (23.10.2022. - 23.11.2022.)
Rīcībā EJZF1 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 40 000 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.04/4 4666.30 2333.14 17.50 Pozitīvs
2 2022/FL04/14/F043.02.04/2 49728.09 24864.03 16.17 Pozitīvs
3 2022/FL04/14/F043.02.04/3 40000.00 20000.00 12.00 Pozitīvs 
4 2022/FL04/14/F043.02.04/1 25296.69 12648.33 11.00 Pozitīvs Daļ.fin.
5 2022/FL04/14/F043.02.04/5 61600.00 30800.00 10.00 Negatīvs
 

EJZF 14.kārtas (23.10.2022. - 23.11.2022.)
Rīcībā EJZF2 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 40 000 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.05/1 44444.44 40000.00 16.67 Pozitīvs

Rīcībā EJZF3 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums 248 247,76 EUR
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Kopējais finansējums EUR Publiskais finansējums EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2022/FL04/14/F043.02.06/1 196794.40 177114.96 15.51 Pozitīvs
2 2022/FL04/14/F043.02.06/2 57396.55 51656.89 15.00 Pozitīvs

Publicēts: 20.12.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
EJZF1 rīcībā "Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 90 645.50
Izsludinātā publiskā finansējuma summa: 40 000.00
     
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais finansējums Reģistrēts publiskais finansējums
2022/FL04/14/F043.02.04/1 25296.69 12648.33
2022/FL04/14/F043.02.04/2 49728.09 24864.03
2022/FL04/14/F043.02.04/3 40000.00 20000.00
2022/FL04/14/F043.02.04/4 4666.30 2333.14
2022/FL04/14/F043.02.04/5 61600.00 30800.00

EJZF2 rīcībā "Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 40 000.00 EUR
Izsludinātā publiskā finansējuma summa: 40 000.00 EUR
     
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais Reģistrēts publiskais
2022/FL04/14/F043.02.05/1 44444.44 40000.00

EJZF3 rīcībā "Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība"

Reģistrētā publiskā finansējuma summa: 228 771.85 EUR
Pieejamā publiskā finansējuma summa:  228 858.81 EUR
VRG piešķirtais Nr. Reģistrēts attiecināmais Reģistrēts publiskais
2022/FL04/14/F043.02.06/2 57396.55 51656.89
2022/FL04/14/F043.02.06/1 196794.40 177114.96
Publicēts: 24.11.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
27.novembrī plkst.14.00 biedrība ,,Dundagas bērnu dienas centrs ,,Mājas”” uzsāk projektu Nr.22-08-AL17-019.2203-000001 ,,Mezglošana lieliem un maziem”, kas notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta norises vieta - Saules iela 8, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā.
Projektā paredzēts 5 nodarbībās, kas ilgst 3 stundas un notiek brīvdienās, apgūt mezglošanas tehniku un radīt savus darbus tajā. Pēc tam publiskā pasākumā darbi tiks izstādīti Dundagas bibliotēkā. Mezglot mācīs Baiba Karole no Tiņģeres.
Aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem. Vietu skaits – ierobežots. Nodarbības dalībniekiem ir bez maksas.
Pieteikties pie biedrības ,,Dundagas bērnu dienas centrs ,,Mājas”” vadītājas Diānas Siliņas vai nu personīgi, vai zvanot pa tālruni: 26129213.
Publicēts: 22.11.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
Aicinām Popes un Tārgales aktīvos iedzīvotājus uz diskusiju par savas dzīves un darab vides sakārtotību un nākotnes vīziju.
Tiekamies Popes kultūras namā jau otrdien, 22.novembrī plkst. 15:00

Plānosim nākotni kopā!
Publicēts: 19.11.2022 | Sadaļa: Projektu konkursi | Komentāri: 0
Vēl viena ražīga pēcpusdiena kopā ar aktīviem Užavas un Ziru pagastu iedzīvotājiem.
Paldies par veltīto laiku un kopīgām sarunām!
Publicēts: 15.11.2022 | Sadaļa: Semināri un apmācības | Komentāri: 0
No 2022.gada 10.-11.novembrim Viesu namā "Melderi", Apes pagastā, Smiltenes novadā, norisinājās Latvijas Lauku forums organizēts LEADER domubiedru un darītāju rudens forumā, kurā tika:
 • diskutēts par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, vēsturisko zemju likumu un atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanu reģionos;
 • darba grupās izrunāti vietējo rīcības grupu lēmumu pieņemšanas procesi - tā izaicinājumi, neskaidrie jautājumi, labā prakse un risinājumi;
 • iepazīta Ziemeru muižas vēsture un izbaudīta tās burvība;
 • pārrunāts aktuālais kopējās lauksaimniecības politikā 2023.-2027.gadam un LEADER pieejas īstenošanā;
 • uzklausīts Somijas vietējās rīcības grupas pieredzes stāsts par starptautisko sadarbības projektu īstenošanu;
 • iepazīti Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenotie LEADER projekti.
Publicēts: 14.11.2022 | Sadaļa: Semināri un apmācības | Komentāri: 0
CMS v.2.0.0 © RixtelLab 2014 - 2023

Izgatavoja Rixtel Lab.