Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

ES Leader Vietējās partnerības organizācija

08.10.2022
<<< Oktobris 2022 >>>
P O T C Pk S Sv
12
3 4 5 6 789
10 11 1213141516
17181920212223
24252627282930
31
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle. 2022.gada 11.oktobrī plkst.15.00
 
Dalībnieki: Ugāles, Usmas un Puzes pagasta aktīvie iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji
Rīkotāji: LEADER vietējā rīcības grupa biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
15:00 Ievada kafija, sarunas.
15:20 Par LEADER vietējās rīcības grupas darbību vakar, šodien, rīt: cik un kur jau ieguldīti LEADER fondi, cik un ko plānojam nākotnē. Gunta Abaja, ZBA koordinatore.
15:40 Darbs grupās “Mūsu pagasta kopiena – vīzija nākotnei. Kopienas spēks, vājums, iespējas un draudi (SVID analīze)”.
Darba grupas:
  1. Ugāles pagasts. Grupu vada Gunta Abaja.
  2. Usmas pagasts. Grupu vada Andra Ratkeviča.
  3. Puzes pagasts. Grupu vada Ilze Šteine.
16:30 Darba grupu veikuma prezentēšana par sava pagasta kopienas skatu nākotnē.
17:00 Noslēguma kafija, sarunas.
Publicēts: 03.10.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
Dokumentā “Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam īstenošanas novērtējums” lasāma analīze, secinājumi un ieteikumi par biedrības pēdējo septiņu gadu laikā paveikto, kas reizē ļauj apjaust galvenos pieturpunktus, izstrādājot jauno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju laikposmam no 2023. līdz 2027. gadam. Par to saruna ar ZBA koordinatori Guntu Abaju.
Uzziņai
Biedrība dibināta 2000. gada 17. martā.
Ziemeļkurzemes teritorija šajā ES periodā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) jeb Lauku fonda ir piesaistījusi 3 057 969,64 EUR, no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) jeb Zivsaimniecības fonda – 5 368 633,04 EUR.
Pēdējos septiņos gados biedrība ZBA ir rīkojusi 27 projektu konkursus, kuros finansējumu ieguvuši un tikuši realizēti 132 projekti.
Uzņēmējdarbības atbalstam laika posmā no 2016. līdz 2020. gada beigām pavisam notikušas 13 projektu konkursu kārtas, kuru rezultātā finansējumu saņēmuši 65 uzņēmējdarbības projekti par summu 1 671 152,03 EUR un radītas 64 jaunas darbavietas (par faktiskā naudas izlietojumu un darbavietu skaitu varēs pārliecināties ne agrāk kā pēc projekta realizācijas trešā gada). Izveidoti 17 jauni uzņēmumi.
Visvairāk atbalstu saņēmuši projekti, kuri pēc NACE (saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā) klasificējami kā apstrādes rūpniecība – 21, ar tūrisma nozari saistītie – 16, dažādu pakalpojumu sniegšana – 9.

Visu interviju ar biedrības koordinatori Guntu Abaju lasiet mājas lapas sadaļā: www.ziemlkurzeme.lv/Publikācijas/Raksti
Publicēts: 02.10.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
“Kultūras nams”, Zlēkas. 2022.gada 4.oktobrī plkst.15.00
 
Dalībnieki: Zlēku, Ziru un Piltenes pagasta aktīvie iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības pārstāvji
Rīkotāji: LEADER vietējā rīcības grupa biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
15:00 Ievada kafija, sarunas.
15:20 Par LEADER vietējās rīcības grupas darbību vakar, šodien, rīt: cik un kur jau ieguldīti LEADER fondi, cik un ko plānojam nākotnē. Gunta Abaja, ZBA koordinatore.
15:40 Darbs grupās “Mūsu pagasta kopiena – vīzija nākotnei. Kopienas spēks, vājums, iespējas un draudi (SVID analīze)”.
Darba grupas:
  1. Zlēku pagasts. Grupu vada Gunta Abaja.
  2. Ziru pagasts. Grupu vada Ilze Šteine.
  3. Piltenes pagasts. Grupu vada Andra Ratkeviča.
16:30 Darba grupu veikuma prezentēšana par sava pagasta kopienas skatu nākotnē.
17:00 Noslēguma kafija, sarunas.
Publicēts: 02.10.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
Lauku atbalsta dienests un biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

aicina uz tikšanos Kolkas Lībiešu saieta namā 6.oktobrī plkst. 11:00


Darba kārtībā:
  1. Atbalsta iespējas EJZAF pasākumā “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”
  2. Apmācības par pieteikumu aizpildīšana LAD Elektroniskajā pieteikumu sistēmā (EPS)
  3. Diskusija par projektu attiecināmajām izmaksām
  4. Piekrastes zvejnieku aptauja par zvejnieku pamatdarbības, uzņēmējdarbības dažādošanas un dzīves vides uzlabošanas pasākumiem nākamajā periodā (ZVRG atbalsta pasākumos)
Publicēts: 02.10.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
Biedrība ir sagatavojusi vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020.gadam īstenošanas   novērtējumu savas darbības teritorijai, kurā iekļaujas viss Ventspils novads, Talsu novada Dundagas, Kolkas, Īves, Lubes un Valdgales pagasti un Ventspils pilsēta. Pētījumā analizēts SVVA Stratēģijas mērķu sasniegšanas, administrēšanas un projektu īstenošanas process, mērķa grupas un projektu atbilstība identificētajām vajadzībām, īstenoto projektu teritoriālais pārklājums. Pētījums publicēts mājas lapas sadaļā: Publikācijas/Pētījumi.
Publicēts: 25.07.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
Piekrastes vietējo rīcības grupu - ZVRG sadarbības projektā “Gaidām ciemos – mums ir zivis!” zivju pieejamības un atpazīstamības zīmes saņēmuši arī 7 “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” teritorijas uzņēmēji - zivsaimnieki. Šonedēļ raidījuma “Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā” filmēšanas procesā piedalījās trīs zivsaimnieki no Ziemeļkurzemes, kas saņēma arī projektā izstrādāto zivju pieejamības, atpazīšanas un kvalitātes zīmi.
Ja Latvijas piekrastē redzi šādu zīmi, tad zini, ka šeit vari iegādāties zivis vai zivju produkciju. Ja zīme ir zaļā krāsā, tas norāda, ka zivis ir, sarkanā, ka šobrīd nav.
Publicēts: 09.07.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0


“Kopienu persilāde 2022″ pulcināja Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu pārstāvjus Jaunlutriņos, Saldus novadā, lai kopīgi jauktu, maisītu un izzinātu dažādas nianses, mācītos un būtu kopā.


Dažas atziņas, ko paņēmām līdzi ceļa somā no divās dienās piedzīvotā:
kopienas kļūst spēcīgākās un nākošajām jau būs arvien vairāk jācenšas, lai pierādītu sevi kā viedo ciemu;
– tuvāko gadu laikā vēlamies ieraudzīt Latvijā pašpietiekamus ciemus/kopienas, kas pašas veido, attīsta, ražo un spēj nodrošināt savas vajadzības, izmantojot gan īso pārtikas ķēžu, gan energokopienu un citādus veidus;
– šis ir īstais un izšķirošais brīdis, kad informēt un aktivizēt lauku iedzīvotājus, lai tās rosinātu savām pašvaldībām veidot iedzīvotāju padomes, kas ļautu lauku iedzīvotājiem būt klātesošiem pašvaldību lēmumu pieņemšanā, tā esot soli tuvāk savu interešu un vajadzību īstenošanai;
– Persilādes dalībnieki viennozīmīgi atzina, ka iedzīvotāju padomju izveidei vismaz lielākajos lauku pagastos vajadzētu būt obligātai, nevis brīvprātīgai, kā to paredz pašreizējā Pašvaldību likuma redakcija;
– neviens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem nevar tikt atrisināts bez iedzīvotāju līdzdalības un aktīvas rīcības;
– katrā jaunajā novadā būtu jāsapulcējas visu pagastu un pilsētu aktīvistiem, lai savstarpēji vienotos par rīcības plānu, kā turpmāk sistemātiski veidot sadarbību ar jauno pašvaldību;
iedzīvotāju līdziesaiste teritorijas attīstības lēmumu pieņemšanā un īstenošanā kļūst arvien aktuālāka, ko pašvaldību attīstības programmās norādījušas lielākā daļa pašvaldību, tomēr tikai nedaudzām ir skaidrs redzējums un konkrētas rīcības, kā tieši iesaisti nodrošināt, tamdēļ ir nepieciešams izstrādāt un nodrošināt metodoloģisku un konsultatīvu atbalstu;
– noteiktu funkciju vai jomu plānošanas, attīstīšanas, īstenošanas un uzraudzības uzticēšana iedzīvotājiem vai to grupām ir pilnvērtīgākā pilsoniskās sabiedrības līdzdalības forma teritorijas attīstībā;
– novadu attīstības programmās jāizceļ katras vietējās teritorijas unikalitāte un identitāte;
saliedēšana ir pamatu pamats lietu virzībai.

Publicēts: 04.07.2022 | Sadaļa: Biedru aktualitātes | Komentāri: 0
CMS v.2.0.0 © RixtelLab 2014 - 2022

Izgatavoja Rixtel Lab.